การทำ Online Refund Request


สามารถเข้าได้ทาง Products >>> Refund

หน้าต่างในการทำ Request

1. ใส่รายละเอียด PNR ที่ท่านต้องการลงในกล่องข้อความ จากนั้นกด Send Form

 

2. ท่านจะได้รับ Email หลังจากส่ง Refund request online

 

ส่วนของ Report

สามารถเข้าได้ทาง login >>> My lists >>> Form Request >>> Refund List

1.. ระบบจะแยก PNR Status ตาม Request, On Process and Refunded


 

 2. ถ้ากดเลือกบรรทัดที่ทำการส่ง Request มานั้นระบบจะแสดงสถานะพร้อมข้อความต่างๆให้ท่านทราบ

 

***ข้อควรระวัง***

ระบบ Online จะเปิดทำการในเวลา จันทร์ - ศุกร์ 08.30 – 17.00 น. และ เสาร์ 8.30 -13.00 น. ซึ่งหลังจากเวลานี้นั้นระบบจะแสดงข้อความเตือนดังนี้