แนะนำ Smart Fares หน้าตาและลูกเล่นใหม่

มิติใหม่ของ Charal Faresheets ในชื่อ Smart Fares


สามารถเข้าได้ทาง Products >>> Smart Fares

1. New Category – เราได้แบ่งสรรการค้นหาได้ง่ายและสะดวกขึ้น พร้อมกับสามารถดู Charal Promotion ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหรือกลับไปหน้า Promotion เหมือนแต่ก่อน


2. ระบบการค้นหาสายการบินและแสดงค่าคอมมิชชั่นเบี้ยงต้น (โปรดตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นอีกครั้งก่อนออกตั๋ว)


3. สามารถสอบถามวิธีการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่