ในวาระครบรอบ 19 ปี บริษัทจรัลธุรกิจฯ

เนื่องในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นั้น เป็นวันวาระครบรอบเปิดทำการ 19 ปี สายการบินและระบบสำรองที่นั่งได้แสดงความยินดีและร่วมรับประทานอาหารด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่น


 

ETHIOPIAN AIRLINE

...


LOT POLISH, SICHUAN, MONGOLIAN, HK EXPRESS, SPICEJET, CEBU AND AMERICAN AIRLINES

...


AIR CANADA / AIR NEW ZEALAND

...


AIR FRANCE / KLM ROYAL DUTCH AIRLINES

...


BRITISH AIRWAYS

...


EVA AIRWAYS

...


OMAN AIR

...


AMADEUS THAILAND

...


TRAVELPORT THAILAND

...


KENYA AIRWAYS

...


...


KUWAIT AIRWAYS

...


BANGKOK AIRWAYS

...


SRILANKAN AIRLINES

...


THAI SMILE AIRWAY

...


OMAN AIR

...


GULF AIR

...